Zgodność bezpieczeństwa

Wykrywanie i reagowanie

Zapewnianie zgodności operacji bezpieczeństwa poprzez wyszukiwanie zagrożeń, które omijają zabezpieczenia prewencyjne

Narzędzia do wykrywania i reagowania mają na celu wykrywanie i zatrzymywanie ataków, które omijają klasyczne zabezpieczenia. W ten sposób rolą wykrywania i reakcji jest wypełnienie wszystkich luk w polityce bezpieczeństwa i znalezienie nieznanych osób atakujących zarówno z organizacji, jak i spoza niej.

Nasi Vendorzy

Vectra AI wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR)

Vectra AI opracowuje wiodące na świecie rozwiązania w zakresie automatycznego wykrywania zagrożeń w sieci i reagowania na nie. Vectra stosuje modele wykrywania niebezpiecznych zachowań za pomocą uczenia maszynowego w ruchu sieciowym, aby niezawodnie wykrywać podmioty atakujące w czasie rzeczywistym. Ta metodologia proaktywnego poszukiwania zagrożeń polega na odsunięciu tradycyjnych metod wykrywania opartych na wzorcach, sygnaturach, logach czy dziennikach zdarzeń i zapewnia natychmiastowe wyniki dla organizacji na wszystkich poziomach operacji bezpieczeństwa.

Więcej o Vectra AI Vectra AI strona główna

F-Secure wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR)

Szybkie wykrywanie i reakcja F-Secure to oparte na chmurze rozwiązanie EDR, które można wdrożyć na wszystkich komputerach z systemem Windows i Mac OS w celu zebrania wskaźników behawioralnych potencjalnego kompromisu. Dane są następnie korelowane z setkami milionów innych komputerów w chmurze. Wykrywanie w szerokim kontekście odkrywa zakres i harmonogram potencjalnych ataków, z możliwością ręcznej lub automatycznej reakcji w celu zatrzymania incydentu.

Więcej o F-Secure F-Secure strona główna

STEALTHbits wykrywanie i reagowanie skoncentrowane na danych

Innym potężnym źródłem wykrywania zagrożeń są rzeczywiste wzorce dostępu do danych , które wykorzystuje rozwiązanie StealthDEFEND UEBA do znalezienia wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zagrożeń wewnątrz organizacji. Dzięki szybkiej reakcji na zmiany w dostępie do danych, rozwiązania SETALTHbits mogą szybko zatrzymać oprogramowanie ransomware, kradzież danych i inne ryzykowne zachowania.

Więcej o STEALTHbits STEALTHbits strona główna

Studia przypadków

Wykrywanie zapewnia niezbędny wgląd w aktywne zagrożenia i ataki, oraz dynamicznie steruje ręczną lub automatyczną reakcją, aby zatrzymać atakujących i unikać incydentów zanim wyrządzą one szkody.

Widoczność ataku

Znalezienie rzeczywistych ataków bez fałszywych alarmów pozytywnych, dzięki automatycznemu segregowaniu i niezawodnemu pomiarowi poziomu zagrożenia, drastycznie przyspiesza operacje bezpieczeństwa i pomaga skupić uwagę tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Szybka i automatyczna reakcja

Wykryte ataki są automatycznie zatrzymywane z blokadą konta oraz izolacją sieci. Zaawansowany zestaw wskazówek postępowania, może umożliwić podjęcie ręcznej reakcję, gdy taka jest wymagana.

Operacje SOC 24x7

Zautomatyzowane zabezpieczenia sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą blokować osoby atakujące, zatrzymywać oprogramowanie ransomware i inne zagrożenia w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja to jedyne podejście do operacji bezpieczeństwa 24x7, które nie wymaga dodatkowej liczby pracowników.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych

Narzędzia do wykrywania i reagowania mogą również wykryć kradzież danych uwierzytelniających, nadużycie uprawnień, użycie narzędzi w tle, nielegalne zdalny dostęp, potencjalną kradzież danych lub nietypowe narzędzia hakerskie w środowisku korporacyjnym.