IT-OT integration

Bezpieczeństwo przemysłowe oraz IoT

Rozwiązywanie problemów cybernetycznych infrastruktury przemysłowej, krytycznej oraz internetu rzeczy

Cyberprzestępstwa w sieciach technologii operacyjnych (OT), przemysłowych i Internetu rzeczy (IoT) są często ignorowane z powodu teoretycznego oddzielenia od innych maszyn. Dzięki ciągłej integracji IT z OT oraz coraz powszechnej łączność z Internetem rzeczy (IoT), zagrożenia cybernetyczne z sieci informatycznych i Internetu to główne niezarządzane ryzyko, które należy jak najszybciej zmienić.

Nasi Vendorzy

Vectra AI network detection and response (NDR)

Atakujący nie zaczynają swoich ataków w sieciach przemysłowych - tam dostają się dopiero po skutecznie przeprowadzonym ataku na sieci IT. Vectra Cognito, jako wiodące rozwiązanie NDR w dziedzinie automatycznego wykrywania zagrożeń, odkrywa ścieżkę atakujących do kluczowych segmentów sieci w czasie rzeczywistym, pozostawiając zespołowi bezpieczeństwa wiele okazji do zatrzymania ataku, zanim będzie za późno. To nowatorskie podejście do wykrywania i reagowania, instaluje się w ciągu kilku minut, jako gotowe rozwiązanie IT-OT, które przynosi natychmiastowy rezultat, zapewniając pełne, niezależnie od szyfrowania, pokrycie wszystkich zagrożeń sieciowych.

Więcej o Vectra AI Vectra AI strona główna

Waterfall jednokierunkowa brama

Optyczna separacja kluczowych segmentów sieci przemysłowej jest jedyną w 100% nieprzenikalną ochroną przed wszystkimi potencjalnymi atakami zewnętrznymi. Jednokierunkowa brama bezpieczeństwa Waterfall fizycznie oddziela chronioną sieć i replikuje usługi wewnętrzne, pliki wykonalne, bazy danych, serwery po stronie zewnętrznej w czasie rzeczywistym. W ten sposób sieć IoT może korzystać z chronionych zasobów tak, jakby były bezpośrednio połączone, jednak jakikolwiek atak na repliki nie może wpływać na rzeczywiste operacje przemysłowe wewnątrz.

Waterfall strona główna

Stormshield zapory przemysłowe

Stormshield Network Security analizuje protokoły przemysłowe i zapewnia niezbędne funkcje do tworzenia polityki bezpieczeństwa sieci głęboko wnikając w sieci przemysłowe. Ten oparty na użytkownikach zestaw reguł bezpieczeństwa może wymuszać silne uwierzytelnianie i ściśle kontrolować dostęp do zasobów przemysłowych, nawet czyniąc ryzykowne protokoły przemysłowe jako tylko do odczytu lub programowalnymi tylko w ściśle określonych przedziałach czasowych dla określonych użytkowników.

Więcej o Stormshield Stormshield strona główna

Studia przypadków

Bezpieczeństwo sieci przemysłowej i IoT jest nadal bardzo zależne od separacji, która stanowi wyzwanie dla bezpiecznej integracji IT-OT. Zaawansowani atakujący zawsze muszą uzyskać dostęp do głębszych warstw dobrze segmentowanej sieci, więc odkrywanie ruchów bocznych, rozpoznanie i działania zdalnego sterowania stanowią doskonałą okazję do powstrzymania tych zaawansowanych ataków na czas.

Optyczna separacja

O ile jest to technicznie możliwe, wdrażanie separacji optycznej jest nadal jedynym 100% zabezpieczeniem przed zewnętrznymi cyberatakami, których nie będzie można zrealizować, mimo ingerencji z zewnątrz.

Widoczność ataku

Wykrywanie w czasie rzeczywistym źródeł zagrożeń w zintegrowanej sieci IT-OT jest kluczem do szybkiej reakcji. Ponieważ zaawansowane ataki trwają tygodnie, szybkie wykrywanie daje zespołowi bezpieczeństwa wiele możliwości działania w odpowiednim czasie.

Szybka i automatyczna reakcja

Wykryte ataki są automatycznie zatrzymywane z blokadą konta i izolacją sieci, lub zaawansowana automatyzacja oparta na podręcznikach, może pozostawić opcję ręcznej decyzji, gdy ta jest potrzebna.

Operacje SOC 24x7

Zautomatyzowane zabezpieczenia sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą blokować osoby atakujące, zatrzymywać oprogramowanie ransomware i inne zagrożenia w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja to jedyne podejście do operacji bezpieczeństwa 24x7 bez zatrudniania znacznie większej liczby pracowników.