Widoczność sieci dzięki Niagara Networks

Rozwiązania TAP i Packet Broker od Niagara Networks dają możliwość widoczności sieci w celu zasilania urządzeń bezpieczeństwa i monitorowania sieci odpowiednimi danymi. Niagara stanowi podstawę przyszłego monitorowania bezpieczeństwa, poprawiając niezawodność sieci.

Niezawodny monitoring

Możliwość monitorowania sieci
za pomocą niezawodnich urządzeń TAP od Niagara i unikanie ograniczeń SPAN portów.

Packet Brokers

Centralna lokalizacja dla wszystkich urządzeń monitorujących,
od urządzeń zabezpieczających
do SIEM i optymalizacji wydajności.

Bypass i load-balancing

Rozwiązania sieciowe typu
bypass i load-balancer
zapewniają odporność na błędy
w każdej sieci.

Przetwarzanie pakietów

Zapewnienie deduplikacji, dzielenia pakietów lub deszyfracji SSL w celu dostarczenia odpowiedniego ruchu.

Dostarczenie odpowiedniego ruchu
do każdego urządzenia

Po zainstalowaniu rozwiązania Niagara Networks dodanie nowych urządzeń do monitoringu zajmie kilka minut.

Rozwiązania Niagara pomogą także w pośredniczeniu i dostarczaniu odpowiedniego ruchu do urządzeń monitorujących: filtrowanie niepotrzebnego ruchu w celu zaoszczędzenia kosztów licencji, usuwanie payload w celu zapewnienia zgodności, deszyfracja SSL dla DLP lub tworzenie netflow bez konieczności zmiany konfiguracji sieci.

TAP vs SPAN

Co to jest TAP i Packet Broker?

Urządzenia zabezpieczające, monitorujące wydajność sieci, narzędzie UEBA, rozwiązania SIEM - wszystkie muszą otrzymać prawidłowy ruch sieciowy. Zbyt wiele danych może przeciążyć urządzenie lub zwiększyć koszty licencjnowania sprzętu lub oprogramowania, zbyt mało spowoduje niską wydajność działania.

Dzięki rozwiązaniom Niagara Networks typu TAP i packet broker możesz zapewnić widoczność sieci, aby zebrać cały ruch w jednym, centralnie zarządzanym urządzeniu.

Po zainstalowaniu rozwiązania Niagara Networks, tylko kilka klilknięć zajmie dodanie nowego urządzenia zabezpieczającego, które otrzyma tylko odpowiednią ilość i odpowiedni rodzaj ruchu - bez konieczności ponowniej konfiguracji żadnego urządzenia w sieci. Sprawia to, że zarówno instalacja, użytkowanie i wymiana urządzeń stają się bardzo proste.

TAP Niagara Netorks to Test Access Port: pasywny sniffer o wysokiej wydajności, packet brokery od Niagara Networks są inteligentnymi, centralnie zarządzanymi urządzeniami, które przetwarzają i przekazują odpowiedni ruch z rozwiązania TAP prosto do właściwego urządzenia.

Co jest nie tak z portami SPAN?

Korzystanie z switch i router SPAN portów wydaje się być najprostszym sposobem monitorowania sieci. Istnieją jednak kluczowe braki do rozważenia:

  • Nie ma możliwości zarządzania wszystkimi geograficznie odległymi SPAN portami w jednej monitorowanej sieci.
  • SPAN porty wprowadzają obciążenie CPU i pamięci na przełącznikach sieciowych i mogą pomijać pakiety w przypadku dużego ruchu.
  • Liczba SPAN portów jest limitowana i może być niewystarczająca dla wszystkich urządzeń w sieci.
  • Ruch SPAN traffic może nie być prawnie uznany za rzeczywisty i może spowodować problemy ze zgodnością.

Funkcje w szczegółach

Wysoka wydajność load balancingu

Load balancer Niagara Networks pomaga wdrożyć wiele tańszych rozwiązań
i rozprowadzać ruch do tych urządzeń.

Po uaktualnieniu infrastruktury sieciowej z 1 Gb do 10 Gb lub z 10 Gb do 40 Gb
lub 100 Gb, można odroczyć, a w niektórych przypadkach wykluczyć, konieczność uaktualnienia narzędzi sieciowych za pomocą konfiguracji load-balancera.

Zawsze działająca sieć dzięki rozwiązaniu Network Bypass Switch

Rozwiązanie typu Bypass przekształci każde urządzenie sieciowe w odporne
na błędy, umożliwiając działanie 24x7 każdej krytycznej sieci.

Rozwiązanie Bypass fizycznie łączy sieć nawet wtedy, gdy urządzenie in-line jest wyłączone lub sprzęt jest uszkodzony, co czyni sieć odporną na uszkodzenia
i umożliwia bezproblemowe zmiany urządzeń i przeprowadzenie aktualizacji.

Packet Broker

Moduł Packet Broker Niagara Networks jest otwartym, możliwym do przystosowania systemem do przetwarzania pakietów sieciowych opartym na wydajnych procesorach Xeon.

Moduł ma możliwość inteligentnego usuwania duplikatów pakietów, wycinania pakietów do analizy, tworzyć przepływy sieciowe, odszyforwywać SSL lub stosować filtowanie adresów URL.

Modułowe urządzenia z modelem cenowym pay-as-you-grow

Modułowe urządzenia Niagara Networks można dostosowywać do indywidualnych potrzeb za pomocą różnych modułów TAP, bypass, packet broker .

Licencjonowanie niektórych urządzeń jest opare na liczbie portów, umożliwiając zamówienie dostosowane do potrzeb i aktywację dodatkowych portów na żądanie.

Potrzebujesz więcej informacji o Niagara?
Skontaktuj się z nami!Imię i nazwisko: Organizacja/firma:
Adres e-mail: Numer telefonu:
Pytanie/wiadomość: