Kompletne rozwiązanie dla zagrożeń wewnętrznych

Teramind Enterprise oferuje proste we wdrożeniu rozwiązanie do monitorowania pracowników
i zapobiegania zagrożeniom pochodzącym z wewnątrz organizacji. Teramind rejestruje każde działanie użytkownika, od operacji na plikach do zarządzania krytycznymi danymi wyświetlanych na ekranie komputera. System tworzy kompletny dziennik aktywności użytkownika wraz z nagraniem, zapisem sesji. Pozwala także natychmiast zablokować lub ostrzec o niebezpiecznej działalności monitorowanej osoby.

Dzienniki zdarzeń

Każda akcja użytkownika jest rejestrowana: przechwytywanie obrazu ekranu, poczta e-mail, czat, aktywność związana
z przetwarzaniem plików, schowek systemu, zrzuty ekranu itp. Wszystkie metadane można elastycznie przeszukiwać
lub przesyłać bezpośrednio
do systemu typu SIEM.

Edukacja

Teramind to idealne narzędzie pomocne przy edukacji na temat zasad bezpieczeństwa nowych pracowników: ostrzega, blokuje
lub przekierowuje, gdy ktoś narusza zasady. Na przykład, gdy użytkownik próbuje skopiować poufny plik
do aplikacji Dropbox, system wyświetli monit o możliwości naruszenia polityki bezpieczeństwa firmy na ekranie użytkownika.

Ochrona

Opcja nagrywania ekranu zachowuje się jak aktywna kamera bezpieczeństwa, rejestrując całą aktywność administratorów, dostawców i uprzywilejowanych użytkowników, jednocześnie blokując niepożądane działania. Nagranie może stanowić dowód wewnętrzny w przypadku potrzeby wykazania użytkownikowi naruszenia polityki bezpieczeństwa organizacji.

Produktywność

Dzięki dokładnej rejestracji czasu pracy i ograniczeniu korzystania
z portali społecznościowych
lub innych treści, znacznie wzrasta efektywny czas pracy
i produktywność. Teramind daje również możliwość wygenerowania kompleksowych raportów na temat wydajności pracy pracowników.

Rejestrowanie aktywności użytkownika

  • Nagrywanie ekranu
  • Wiadomości e-mail i załączniki
  • Dostęp do plików, USB, napędów optycznych
  • Aplikacje i strony internetowe
  • Ruch sieciowy
  • Przesyłane i pobieranie plików
  • Aktywność schowka systemowego
  • Wydruki
  • Rejestracja aktywności klawiatury

Wyszukiwanie w zawartości ekranu

Teramind Enterprise wyposażony jest w moduł OCR
(ang. Optical Character Recognition), który sprawia, że cały wyświetlany tekst na ekranie można przeszukiwać. Oprócz nagrywania zawartości ekranu, Teramind może również reagować na zawartość ekranu. Na przykład, system może natychmiast ostrzec administratora, gdy na ekranie pojawi się numer karty kredytowej lub podobne krytyczne dane. Moduł obsługuje cyrylicę, hebrajski i inne znaki nieanglojęzyczne.

Monitorowanie użycia aplikacji

Dzięki codziennym raportom na temat m.in. przeglądanych stron internetowych oraz wykorzystywanych przez użytkownika aplikacji, uzyskasz pełny obraz codziennej pracy. Zdefiniuj zagrożenia bezpieczeństwa, niechciane aplikacje, takie jak Dropbox, Dysk Google lub inne tego typu narzędzia
do udostępniania plików. Możesz dokładnie zobaczyć, jakie pliki zostały otwarte lub przesłane w określonej aplikacji
lub witrynie, a Teramind ochroni przed szkodliwym działaniem i/lub pouczy użytkownika o wewnętrznej polityce bezpieczeństwa firmy, którą właśnie naruszył.

Analiza wydajności pracy

Zwiększ produktywność i wydajność czasu pracy. Raporty
o produktywności, które można wyświetlać w opcji
dla indywidualnego pracownika, dla grup pracowników lub poszczególnych działów, obiektywnie wspomagają procesy HR i zarządzanie procesami decyzyjnymi.

Zrozumienie zagrożeń płynących z wewnątrz organizacji

Teramind pomoże wskazać pracowników, którzy zachowują się ryzykownie, często naruszając zasady, politykę bezpieczeństwa firmy. Zrozumienie i eliminacja ryzyka wewnętrznego zaczyna się właśnie tutaj.

Jak działa Teramind?

rogzites1

Nagrywaj i interweniuj

Agent Teramind działający
na stacjach roboczych i serwerach rejestruje wszystkie aktywności użytkowników i interweniuje w razie potrzeby. Teramind w czasie rzeczywistym może zapobiegać szkodliwym działaniom, takim jak np. kradzież danych.
elemzes2

Twórz raporty

Raporty Teramind pomagają zrozumieć i przeglądać pracę, harmonogramy, produktywność
oraz co najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa. Dzięki Teramind możesz zrozumieć źródło problemu
i znaleźć właściwe rozwiązanie.
kereses3

Informatyka śledcza

Teramind działa jak „czarna skrzynka” w samolocie, jest pomocne przy każdym dochodzeniu, śledztwie. Ilustruje aktywność wskazanej osoby, wszystkie jej działania. Wszystkie zebrane dane można przeszukiwać, a każde nagranie ekranu można odtworzyć, aby zrekonstruować zdarzenia.
integracio4

Integracja

Teramind dostarcza do narzędzi typu SIEM informacje na temat całej aktywności użytkownika, które zazwyczaj nie można łatwo znaleźć w innych rozwiązaniach lub których brakuje w dziennikach zdarzeń systemu operacyjnego. Teramind oferuje również rozbudowane API
do zaawansowanej integracji
z produktami innych firm.

Wypróbuj teraz!

Poznaj Teramind i przetestuj możliwości rozwiązania w realnym środowisku Twojej organizacji.

Więcej filmów o Teramind

Kontakt

 

Piotr Tobiasz

Sales Director

+48 663 858 062


Akos Bodis

Product Manager

+36 20 932 1240